Oct 14, 2019   5:22 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Thermal insulating concrete based on recycled of polyurethane foam
Written by (author): Ing. Libor Kykal
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tepelnoizolačné betóny na báze recyklovanej polyuretánovej peny
Summary:V diplomovej práci sa zaoberám overovaním vlastností ľahkých betónov s využitím odpadovej polyuretánovej peny ako plniva do betónu vytriedeného na frakciu 4/8 mm. Ľahké betóny majú dobre tepelnoizolačné vlastnosti a nízku objemovú hmotnosť. V experimentálnej časti práce sa sledovali fyzikálne vlastnosti zatvrdnutých betónov -- napätie pri stanovenej deformácii, objemová hmotnosť, vlhkosť a hlavne tepelno-fyzikálne vlastnosti, predovšetkým súčiniteľ tepelnej vodivosti. Počas experimentálnych prác sa menila dávka cementu, kvalita cementového tmelu vyjadrená vodným súčiniteľom, kde sa sledovala ich spracovateľnosť v čerstvom stave. V jednej zmesi sa pridala plastifikačná prísada do cementového tmelu. Cieľom tejto práce je zistiť aký má vplyv granulovaný polyuretánový recyklát na vhodnosť využitia tohto plniva do tepelnoizolačných betónov.
Key words:polyuretánová pena, recyklovaný odpad, tepelnoizolačné betóny, ľahké betóny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited