19. 7. 2019  12:04 Dušana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identifikačné číslo: 2734
Univerzitný e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Dekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv metakaolínu na vlastnosti cementových kompozitov
Autor: Ing. Michal Hutník
Pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Oponent:Ing. Martin Šuster
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv metakaolínu na vlastnosti cementových kompozitov
Abstrakt:Cementové kompozity sú charakteristické rozmanitými vlastnosťami. Tieto vlastnosti sa dajú ovplyvniť rôznymi prísadami a prímesami, rôznym pomerom týchto zložiek alebo dokonca ich spracovaním. Pridávaním týchto zložiek sa môžu vylepšovať vlastnosti kompozitov. Jednou z vplývajúcich prímesí je aj metakaolín, ktorý pomocou svojho zloženia ovplyvňuje napríklad spracovateľnosť cementového tmelu, objemovú hmotnosť, pevnosť a objemové zmeny. V experimentálnej časti sa skúma, ako vplýva metakaolín v kombinácii s energosadrovcom, vápenným hydrátom a popolčekom na vlastnosti cementových kompozitov, pričom dávkovanie metakaolínu je 5%, 10% a 15% z celkovej hmotnosti cementu, a pomer metakaolínu k energosadrovcu je 2:1 a metakaolínu k vápennému hydrátu je 3:1.
Kľúčové slová:metakaolín, cementové kompozity, zmrašťovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene