Oct 19, 2019   12:22 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact on properties metacaolin cement composites
Written by (author): Ing. Michal Hutník
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Martin Šuster
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv metakaolínu na vlastnosti cementových kompozitov
Summary:Cementové kompozity sú charakteristické rozmanitými vlastnosťami. Tieto vlastnosti sa dajú ovplyvniť rôznymi prísadami a prímesami, rôznym pomerom týchto zložiek alebo dokonca ich spracovaním. Pridávaním týchto zložiek sa môžu vylepšovať vlastnosti kompozitov. Jednou z vplývajúcich prímesí je aj metakaolín, ktorý pomocou svojho zloženia ovplyvňuje napríklad spracovateľnosť cementového tmelu, objemovú hmotnosť, pevnosť a objemové zmeny. V experimentálnej časti sa skúma, ako vplýva metakaolín v kombinácii s energosadrovcom, vápenným hydrátom a popolčekom na vlastnosti cementových kompozitov, pričom dávkovanie metakaolínu je 5%, 10% a 15% z celkovej hmotnosti cementu, a pomer metakaolínu k energosadrovcu je 2:1 a metakaolínu k vápennému hydrátu je 3:1.
Key words:metakaolín, cementové kompozity, zmrašťovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited