Jun 25, 2019   0:32 a.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lightweight concretes based on waste polystyrene
Written by (author): Ing. Lukáš Brutenič
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ľahké betóny na báze odpadového polystyrénu
Summary:Práca je zameraná na overenie možností využívania drveného polystyrénového recyklátu, vytriedeného na frakciu 4/8 mm, ako plniva do ľahkých tepelnoizolačných betónov. V práci sa overovali mechanické a termo-fyzikálne vlastnosti takéhoto betónu pri rôznom pomere cementového tmelu a polystyrénového recyklátu, ako aj vplyv kvality cementového tmelu na uvedené vlastnosti. Variácia kvality cementového tmelu bola dosiahnutá meniacim sa vodným súčiniteľom, a taktiež modifikovaním plastifikačnou prísadou. Dosiahnuté výsledky sú porovnateľné s vlastnosťami betónov na báze polystyrénových granúl. Výsledky práce potvrdili, že drvený polystyrénový recyklát je plnohodnotnou náhradou polystyrénového granulátu a predpokladaná oblasť jeho použitia ako plniva do ľahkých betónov by mohla byť hlavne pri realizácii spádových vrstiev v konštrukciách plochých striech, balkónov a terás, ale aj pri realizácii vyrovnávajúcich vrstiev v konštrukciách stropov a podláh.
Key words:ľahký betón, tepelná vodivosť, recyklovaný polystyrén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited