Oct 19, 2019   12:16 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influencing shrinkage with admixtures
Written by (author): Ing. Michal Cichý
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Martin Šuster
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových mált prísadami
Summary:Cementové kompozity sú jedny z najvyužívanejších materiálov v stavebníctve, a preto sa musí klásť dôraz na kvalitu a neustále zlepšovanie kvality týchto materiálov. Jedným z problémov pri výrobe týchto cementových kompozitov je aj zmrašťovanie. Znižovanie zmrašťovania sa v dnešnej dobe, popri mnohých iných spôsoboch, dosahuje aj pomocou tekutej zmrašťovania redukujúcej prísady SRA. V tejto práci sa sledoval vplyv tejto prísady na konzistenciu čerstvej malty, objemová hmotnosť, ale hlavná pozornosť smerovala k zmrašťovaniu a pevnosti v tlaku. Výsledky poukázali na priaznivý vplyv SRA prísady vo všetkých pomeroch pri redukcii zmrašťovania a pri výsledkoch počiatočných pevností.
Key words:cementové kompozity, zmrašťovanie, prísada SRA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited