Jun 26, 2019   10:15 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influencing the volume changes of cement alumina cement composites
Written by (author): Ing. Martin Cichý
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Martin Šuster
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovplyvňovanie objemových zmien cementových kompozitov hlinitanovým cementom
Summary:Cement je stavebné práškové hydraulické spojivo, ktoré po premiešaní s vodou spája iné materiály do spoločného celku, ktorý tvrdne na vzduchu vo vlhkom prostredí aj vo vode. Najčastejšie sa používa pri výrobe cementových kompozitov, mált a rôznych stavebných prefabrikátov. Jedným z cementov je aj hlinitanový cement. Je to rýchlotvrdnúca hydraulická maltovina, vyrábaná tavením respektíve pálením jemne rozmletého bauxitu a vápenca až do slinutia, z ktorej sa po vychladení stáva jemný prášok. Práca overovala vplyv hlinitanového cementu, energosadrovca a vápenného hydrátu na fyzikálne vlastnosti cementového kompozitu. Overovala sa konzistencia a objemová hmotnosť čerstvého betónu, zmrašťovanie a zmena hmotnosti zatvrdnutej malty, pevnosť v tlaku a objemová hmotnosť zatvrdnutej malty. Pri vypracovaní práce sa nahrádzala časť cementu referenčnej malty v množstve 5 %, 10 % a 15 % hlinitanovým cementom ,energosádrovcom a vápenným hydrátom z hmotnosti cementu. Výsledky preukázali pozitívny vplyv prímesí, ktoré viedli k zlepšeniu konzistencie cementových mált, čo sa prejavilo na zväčšení rozliata cementových mált, ďalej k nárastu začiatočných aj dlhodobých pevnosti cementových mált ako aj k miernemu zvýšeniu objemových hmotnosti.
Key words:Cement, 15, maltovina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited