Jun 26, 2019   3:53 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Lightweight Concrete Based on Waste Plastics
Written by (author): Ing. Valéria Gregorová, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
Opponent 2:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Opponent 3:Ing. Petr Fajkus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ľahké betóny na báze odpadových plastov
Summary:Neustále sa zvyšujúci podiel plastového odpadu predstavuje globálny problém, ktorý sa stavebný priemysel, ako odvetvie využívajúce značné množstvo druhotných surovín, snaží čiastočne eliminovať práve zakomponovaním odpadových plastov do výroby stavebných materiálov. Cieľom dizertačnej práce bolo experimentálne overiť možnosť využitia recyklovaných odpadových plastov ako plniva do ľahkých betónov a preukázať možné nahradenie nedostatkového, bežne používaného penového polystyrénu inými druhmi recyklovaných plastov. Výsledky dizertačnej práce potvrdili možnosť nahradenia penového polystyrénu iným druhom penového plastu, pričom za optimálnu alternatívu možno považovať odpadový EVA plast.
Key words:ľahké betóny, plast, odpad, recyklácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited