18. 7. 2019  3:38 Kamila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identifikační číslo: 2734
Univerzitní e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Děkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ľahké betóny na báze recyklovaných penových plastov
Autor: Ing. Andrea Biskupičová
Pracoviště: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Oponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ľahké betóny na báze recyklovaných penových plastov
Abstrakt:Cieľom práce bolo overiť vplyv rôznej dávky recyklovaného penového plastu EVA (etyl vinyl acetát) na vlastnosti ľahkých betónov. Táto myšlienka bola podnietená vznikajúcim nedostatkom polystyrénu na trhu a súčasne veľkým množstvom vznikajúceho odpadu z penových plastov, pre ktoré sa hľadajú možnosti uplatnenia. Ďalším aspektom bolo, že výroba perličkového polystyrénu, ktorý sa používa ako plnivo do ľahkých betónov, je veľmi nákladná. Pri výrobe vzoriek bol ako referenčný materiál použitý penový odpadový polystyrén a penový plast EVA. Sledovali sa hlavne pevnostné a tepelno-technické charakteristiky ľahkých betónov. Dávka cementu bola vo všetkých zámesiach rovnaká (175kg/m3), rovnako aj dávka vody (87,5kg/m3). Menil sa len podiel použitých zložiek plniva. Vzorky boli vyhotovené s použitím len jedného plniva (polystyrén, alebo EVA) a v ďalších zámesiach zo zmesi oboch recyklátov v rôznych pomeroch (3:1, 1:1, 1:3). Počas meraní boli zaznamenané hodnoty objemovej hmotnosti, ktorá sa zvyšovala s pribúdajúcim množstvom EVA (300-390kg/m3 po 28 dňoch vo vlhkom prostredí). Negatívne výsledky boli zaznamenané pri meraní hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti, keď sa zvyšovali s pribúdajúcim podielom EVA (0,0704 až 0,0935 W/(m.K)). Rozdiely oproti zámesi z polystyrénu boli však minimálne (0,0046 až 0,0277 W/(m.K)). Pri meraní pevností bola zaznamenaná najvyššia hodnota pri zámesi s 50% podielom polystyrénu a 50% podielom EVA ako plniva. Na základe vykonaných meraní vlastností ľahkých betónov na báze penového recyklátu EVA možno konštatovať, že tento materiál vykazuje vysoký potenciál ako plnivo do ľahkých betónov.
Klíčová slova:ľahký betón, penový plast EVA, penový odpadový polystyrén

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně