20. 7. 2019  11:31 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identifikačné číslo: 2734
Univerzitný e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Dekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ľahké betóny na báze recyklovaných penových plastov
Autor: Ing. Andrea Biskupičová
Pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Oponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ľahké betóny na báze recyklovaných penových plastov
Abstrakt:Cieľom práce bolo overiť vplyv rôznej dávky recyklovaného penového plastu EVA (etyl vinyl acetát) na vlastnosti ľahkých betónov. Táto myšlienka bola podnietená vznikajúcim nedostatkom polystyrénu na trhu a súčasne veľkým množstvom vznikajúceho odpadu z penových plastov, pre ktoré sa hľadajú možnosti uplatnenia. Ďalším aspektom bolo, že výroba perličkového polystyrénu, ktorý sa používa ako plnivo do ľahkých betónov, je veľmi nákladná. Pri výrobe vzoriek bol ako referenčný materiál použitý penový odpadový polystyrén a penový plast EVA. Sledovali sa hlavne pevnostné a tepelno-technické charakteristiky ľahkých betónov. Dávka cementu bola vo všetkých zámesiach rovnaká (175kg/m3), rovnako aj dávka vody (87,5kg/m3). Menil sa len podiel použitých zložiek plniva. Vzorky boli vyhotovené s použitím len jedného plniva (polystyrén, alebo EVA) a v ďalších zámesiach zo zmesi oboch recyklátov v rôznych pomeroch (3:1, 1:1, 1:3). Počas meraní boli zaznamenané hodnoty objemovej hmotnosti, ktorá sa zvyšovala s pribúdajúcim množstvom EVA (300-390kg/m3 po 28 dňoch vo vlhkom prostredí). Negatívne výsledky boli zaznamenané pri meraní hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti, keď sa zvyšovali s pribúdajúcim podielom EVA (0,0704 až 0,0935 W/(m.K)). Rozdiely oproti zámesi z polystyrénu boli však minimálne (0,0046 až 0,0277 W/(m.K)). Pri meraní pevností bola zaznamenaná najvyššia hodnota pri zámesi s 50% podielom polystyrénu a 50% podielom EVA ako plniva. Na základe vykonaných meraní vlastností ľahkých betónov na báze penového recyklátu EVA možno konštatovať, že tento materiál vykazuje vysoký potenciál ako plnivo do ľahkých betónov.
Kľúčové slová:ľahký betón, penový plast EVA, penový odpadový polystyrén

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene