Oct 16, 2019   3:01 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lightweight concretes based on recycled plastic foams
Written by (author): Ing. Andrea Biskupičová
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ľahké betóny na báze recyklovaných penových plastov
Summary:Cieľom práce bolo overiť vplyv rôznej dávky recyklovaného penového plastu EVA (etyl vinyl acetát) na vlastnosti ľahkých betónov. Táto myšlienka bola podnietená vznikajúcim nedostatkom polystyrénu na trhu a súčasne veľkým množstvom vznikajúceho odpadu z penových plastov, pre ktoré sa hľadajú možnosti uplatnenia. Ďalším aspektom bolo, že výroba perličkového polystyrénu, ktorý sa používa ako plnivo do ľahkých betónov, je veľmi nákladná. Pri výrobe vzoriek bol ako referenčný materiál použitý penový odpadový polystyrén a penový plast EVA. Sledovali sa hlavne pevnostné a tepelno-technické charakteristiky ľahkých betónov. Dávka cementu bola vo všetkých zámesiach rovnaká (175kg/m3), rovnako aj dávka vody (87,5kg/m3). Menil sa len podiel použitých zložiek plniva. Vzorky boli vyhotovené s použitím len jedného plniva (polystyrén, alebo EVA) a v ďalších zámesiach zo zmesi oboch recyklátov v rôznych pomeroch (3:1, 1:1, 1:3). Počas meraní boli zaznamenané hodnoty objemovej hmotnosti, ktorá sa zvyšovala s pribúdajúcim množstvom EVA (300-390kg/m3 po 28 dňoch vo vlhkom prostredí). Negatívne výsledky boli zaznamenané pri meraní hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti, keď sa zvyšovali s pribúdajúcim podielom EVA (0,0704 až 0,0935 W/(m.K)). Rozdiely oproti zámesi z polystyrénu boli však minimálne (0,0046 až 0,0277 W/(m.K)). Pri meraní pevností bola zaznamenaná najvyššia hodnota pri zámesi s 50% podielom polystyrénu a 50% podielom EVA ako plniva. Na základe vykonaných meraní vlastností ľahkých betónov na báze penového recyklátu EVA možno konštatovať, že tento materiál vykazuje vysoký potenciál ako plnivo do ľahkých betónov.
Key words:ľahký betón, penový plast EVA, penový odpadový polystyrén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited