Jun 27, 2019   2:46 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Verification of the possibility of using recycled cable insulators for the production of lightweight polymers.
Written by (author): Ing. Peter Sivoň
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Overenie možnosti využitia recyklovaných káblových izolantov na výrobu ľahkých polymérbetónov.
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo overiť možnosti využitia recyklovaných káblových izolantov na výrobu ľahkých polymérbetónov a taktiež posúdiť vplyv pomerov miešania plniva z recyklovaných káblových izolantov s EVA (etyl vinyl acetát) recyklátmi pri použití spojiva CONIPUR 360 na organickej báze a možnosti nariedenia spojiva vodou. V rámci laboratórnych experimentov sa pripravili vzorky s rôznym pomerov použitého plniva a spojiva. Experimenty sa realizovali na týchto kompozitoch. Pri riešení záverečnej práce sa overovali základné fyzikálne vlastnosti kompozitov zložených v rôznych pomeroch plniva a spojiva – objemová hmotnosť, vplyv nárastu objemu použitého plniva v reakcií s pomerovo nariedeným spojivom, meranie nasiakavosti, meranie tepelno-technických vlastností a pevnosti v tlaku pri 10% deformácií. Výstupom experimentov je tabuľkové a grafické vyhodnotenie výsledkov a záverečné zhodnotenie.
Key words:kábel, spojivo, plnivo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited