Oct 16, 2019   2:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a plant for the production of concrete components for the industrial halls
Written by (author): Ing. Matúš Kmeť
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh závodu na výrobu betónových stavebných dielcov pre nosný systém priemyselných hál
Summary:Predmetom mojej záverečnej práce bola problematika výroby betónových dielcov pre nosný systém priemyselných hál. V teoretickej časti práce som sa zaoberal rozborom danej problematiky, objasnením technológie výroby a popísaním rôznych výrobných systémov na výrobu betónových dielcov. V praktickej časti záverečnej práce som sa venoval návrhu výrobného systému pre výrobu kompletného sortimentu pre trojloďové haly H 2.2 dĺžky 120m o ročnej kapacite 45 objektov. Výsledkom bol kompletný závod s ucelenými pracoviskami a návrhom technológie do týchto pracovísk.
Key words:prefabrikácia, betónové dielce, hala

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited