Jun 26, 2019   5:06 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:3D printing of buildings - materials and technology
Written by (author): Ing. Aleš Tajták
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:3D tlač domov - materiály a technológie
Summary:Moja diplomová práca s témou „3D tlač domov – materiály a technológie“ sa zaoberá základnými poznatkami o 3D tlači v stavebníctve a primárnym návrhom hmoty s následnými skúškami základných vlastností hmoty. Prvá časť práce sa venuje všeobecným poznatkom o 3D tlači nie len v stavebníctve. Históriou 3D tlače a jej použitím v stavebníctve a možnými technológiami a jej aplikovanie na konkrétnych výskumoch a projektoch. Druhá praktická časť sa zaoberá požiadavkami na hmotu, základnými zložkami hmoty s definovanými vlastnosťami a výberom vhodných prísad za účelom získania potrebných vlastností hmoty. Ďalšia experimentálna časť sa zaoberá praktickými skúškami hmoty s použitím vybraných prísad a ich kombinácií za účelom praktického overenia potrebných vlastností hmoty na skúškach tvrdnutia a tuhnutia v čase a pevnostná skúška odolnosti v tlaku. Záver práce hodnotí výsledky a závery. Obsahuje spracované tabuľkové a grafické zhodnotenia výsledkov.
Key words:3D, tlač, materiály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited