Jun 25, 2019   8:15 p.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of 3D printing of houses and structures
Written by (author): Ing. Adam Uhlík
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza technológie 3D tlače domov a konštrukcií
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá analytickým zhodnotením technológie 3D tlače domov a konštrukcií. V prvej časti je vypracovaný prehľad súčasného poznania v danej oblasti , história danej technológie a prvé prípady výskytu v stavebníctve. Následne je spracovaný rozbor existujúcich technológii a rozbor používaných typov 3D tlačiarní s ich najdôležitejšími časťami z hľadiska výstavby. V ďalšej časti diplomová práca rieši analýzu technických vlastností konštrukcií realizovaných technológiou 3D tlače a porovnanie s klasickými murovanými a betónovými konštrukciami. Následne sú zanalyzované najhlavnejšie technologické aspekty výstavby 3D tlače domov a ich porovnanie s bežnými systémami výstavby. Ekonomicky sú zhodnotené takéto systémy 3D tlače, a na vybranom návrhu hrubej stavby domu je porovnaná prácnosť a náklady za materiál a prácu pomocou súčasných stavebných postupov v porovnaní s 3D tlačou domov. Materiálová náročnosť a cenová kalkulácia pre vhodnú materiálovú zmes je navrhnutá a vypočítaná na základe vlastného návrhu receptúry. V záverečnej časti je celkovo zhodnotené nadobudnuté poznanie v danej oblasti, popísané najväčšie výhody a nevýhody takejto technológie v stavebníctve a jej perspektívy vo svete.
Key words:3D tlač , technológia, analýza, konštrukcia, betón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited