Oct 21, 2019   2:22 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Materials for 3d printing of buildings
Written by (author): Ing. Pavol Kožuško
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materiály na zhotovovanie stavieb technológiou 3D tlače
Summary:Téma mojej diplomovej práce je : "Materiály na zhotovenie stavieb technológiou 3D tlače". Práca je rozdelená na dve časti, kde v prvej, teoretickej časti sa venujem histórii tlače všeobecne, budúcnosti 2D a 3D tlače, metodike produkcie výrobku, rozdelenie 3D tlačiarní a vývoj technologií 3D tlače v stavebníctve. Druhá, praktická časť je zameraná na definovanie základných požiadaviek na vlastnosti materiálov pre 3D tlač domov a konštrukčných prvkov. Výber vhodných surovín a návrh zloženia zloženia cementových kompozitov s definovanými vlastnosťami. Laboratórne experimenty zamerané na overenie vyžadovaných vlastností cementových kompozitov, rýchlosti tuhnutia a tvrdnutia kompozitov a základné pevnostné parametre materiálov. Modifikovanie základného zloženia kompozitov prísadami s cieľom zlepšenia parametrov. V závere sú tabuľkové a grafické spracovanie dosiahnutých výsledkov, ich zhodnotenie a vyvodenie záverov.
Key words:3D tlač, aditívna výroba, automatizácia v stavebníctve

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited