Oct 21, 2019   3:00 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of moisture content of porous concrete on its thermal conductivity
Written by (author): Ing. Andrea Ivanič, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Peter Fajkus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vlhkosti pórobetónu na jeho tepelnú vodivosť
Summary:Cieľom práce bolo preukázať vplyv vlhkosti popolčekového pórobetónu na jeho teplo-technické vlastnosti, objemovú hmotnosť a na pevnosť v tlaku. Pri riešení práce sa urobilo množstvo experimentálnych meraní, pri ktorých sa upravovala vlhkosť materiálu na vopred stanovené hodnoty a po jej ustálení sa merali uvedené parametre. Vlhkosť sa menila v rozsahu 0 až 30 %. Výsledky preukázali výrazný vplyv vlhkosti na dané vlastnosti. Zistila sa závislosť medzi vlhkosťou a súčiniteľom tepelnej vodivosti. So zvyšujúcou sa vlhkosťou stúpa hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti, čo spôsobuje zhoršenie teplo-technických vlastností pórobetónu. Narastajúce množstvo vody v pórobetóne negatívne vplýva aj na pevnosť. Dosiahnuté výsledky môžu byť prínosom pre posudzovanie hlavne teplo-technických vlastností pórobetónu v reálnych podmienkach stavby a konštrukcie.
Key words:súčiniteľ tepelnej vodivosti, objemová hmotnosť, vlhkosť, pevnosť v tlaku, pórobetón

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited