Oct 16, 2019   2:59 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact shrinkage reducing admixtures on properties of high strength cementitious composites
Written by (author): Ing. Peter Podivinský
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv zmrašťovanie redukujúcich prísad na vlastnosti vysokopevných cementových kompozitov
Summary:V práci sa overoval vplyv troch zmrašťovanie redukujúcich prísad v 1% a 2 % dávkach z hmotnosti cementu na vlastnosti cementových mált. Vplyv týchto prísad sa overoval v kombinácií s prímesou kremičitého úletu v dávke 10 % z hmotnosti cementu a z 1% dávkou superplastifikátora na báze polykarboxylátov z hmotnosti cementu. Pri všetkých maltách sa volil konštantný vodný súčiniteľ 0,4. Sledoval sa vplyv prísad na konzistenciu, zmenu konzistencie s časom a obsah vzduchu čerstvých cementových mált. Na zatvrdnutých maltách sa overovali pevnostné charakteristiky, vývin pevností v čase, pórovitosť a priebeh zmrašťovania. Pozitívny vplyv zmrašťovanie redukujúcich prísad sa preukázal pri zlepšovaní konzistencie čerstvých mált a zmrašťovaní zatvrdnutých mált. Ostatné výsledky dokazujú zachovanie výsledných vlastností cementových kompozitov v porovnaní s referenčnou maltou.
Key words:redukujúce, prísady, zmračťovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited