Oct 21, 2019   2:09 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Identification number: 2738
University e-mail: alojz.kopacik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Surveying (FCE)
Institute chief official - Department of Surveying (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Salah Eldin Abdalla Hamid, PhD.
Identification and Analyzing of Land Use and Land Cover in Darfur Region by Satellite Data
August 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Bakošová
Analýza modelov získaných technológiou laserového skenovania
June 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Baňkos
Určovanie priestorovej polohy objektov technológiou WLAN
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vladimír Baran
Využitie funkcie ATR vybraných univerzálnych meracích staníc
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Bátorová
Testovanie diaľkomeru Leica DISTO v spojení s elektronickým teodolitom
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Brázdil
Možnosti využitia služby SK POS v inžinierskej geodézii
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Brehovská, PhD.
Tvorba 3D modelov pri využití technológie laserového skenovania
November 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Brnčík
Optimálny návrh plánu merania vytyčovacej siete tunela
May 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Cmarko
Určovanie posunov mostných objektov technológiou GNSS
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Ďaďan
Geodetické činnosti súvisiace s výstavbou polyfunčného objektu
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Daniš
Možnosti využitia fuzzy-logiky v geodézii
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Debnár
Automatizované meranie posunov a pretvorení mostných konštrukcií
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Doležal
Testovanie robotizovaných univerzálnych meracích staníc v laboratórnych podmienkach
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Tvorba priestorových modelov z údajov získaných laserovými skenermi
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
URČOVANIE DEFORMÁCIÍ STAVEBNÝCH OBJEKTOV VYUŽITÍM TLS
September 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov využitím TLS
August 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubica Erdélyiová, PhD.
Navigácia osôb vo vnútorných priestoroch
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tibor Füleky
Meranie posunov a pretvorení mostných objektov modernými metódami
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tibor Füleky
Meranie posunov a pretvorení mostných objektov modernými metódami
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gažúrová
Projekt na meranie posunov a pretvorení lávky pre chodcov a cyklistov
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Glogovský
Testovanie snímačov naklonenia
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Goldiňáková
Možnosti využitia údajov získaných TLS pre nedeštruktívny archeologický prieskum
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Greguška
Meranie posunov a pretvorení veľkých mostných objektov počas prevádzky
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. István Gyöpös
Projekt na meranie zvislých posunov vybraných objektov priemyselného závodu
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Halinár
Tvorba digitálnej účelovej mapy areálu laboratórii STU v Trnávke
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Hatala
Testovanie terestrických radarových systémov z pohľadu ich využitia v inžinierskej geodézii
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Holeša
Geodetické činnosti pri komplexnej obnove železničného zvršku
May 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Richard Honti
Automated TLS data processing
May 2021Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Radoslav Choleva
Moderné technológie na určovanie polohy a trajektórie v priemysle
May 2022Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jakub Chromčák
:
May 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivan Ištvánffy
Ústredný geoinformačný systém verejnej správy
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jánoška
Určovanie posunov a pretvorení vybranej časti Prístavného mosta využitím TLS
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Navigácia vo vnútorných priestoroch s využitím inerciálnych meracích systémov
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Klučka
Analýza posunov a pretvorení hrádze VD Ružín
May 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kolárik
Meranie posunov a pretvorení s robotizovanými univerzálnymi meracími stanicami
May 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Kormaník
Návrh, budovanie a meranie miestneho bodového poľa
June 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kotúľ
Meranie posunov a pretvorení mostných objektov univerzálnymi meracími stanicami
May 2008Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kubík
Kvalita modelov určených z údajov získaných laserovými skenermi a súradnicovými meracími systémami
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kubiš
Meranie zvislých posunov turbogenerátora JE v Jaslovských Bohuniciach
May 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Automatizované meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
June 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Imrich Lipták, PhD.
Automatizácia meraní posunov a pretvorení mostných konštrukcií
August 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Lipták, PhD.
Meranie posunov a pretvorení mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Klára Martvoňová
Automatizovaná tvorba 3D modelov
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Murín
Určovanie priestorovej polohy objektov využitím IMS
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Pittner
Aplikácia navigačných algoritmov v inžinierskej geodézii
October 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Anna Sučíková
Zadajte názov práce
June 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Szobonya
Aplikácia série noriem STN ISO 17 123 v podmienkach geodetickej praxe na Slovensku
May 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Ščeviková
Meranie posunov mostných objektov využitím terestrických radarových systémov
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šefčík
Testovanie stability a presnosti určenia latového úseku nivelačným prístrojom Trimble DINI12
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Štítna
Hodnotenie kvality 3D modelov vytvorených technológiou TLS.
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Timurová
Tvorba modelu žeriavovej dráhy s využitím metódy laserového skenovania
May 2009Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kálmán Tóth
Frekvenčná analýza pohybu chemického reaktora
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Vágo
Projekt na meranie posunov a pretvorení tunela Sitina
May 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Vladár
Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov terestrickými laserovými skenermi
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Závodný
Realizácia pripájacích meraní v podzemných priestoroch využitím IMS
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress