Oct 24, 2020   11:21 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Loránt Álló
Realizačný projekt vybraných častí ZTI bytového domu s relaxačným centrom
May 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bartošová
Komparácia alternatív spôsobov prípravy teplej vody v penzióne
May 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Jakub Bém
Simulácia podtlakového odvodňovacieho systému plochej strechy
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Bódisová
Využitie zrážkovej vody pre zásobovanie administratívnej budovy
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Maroš Boľanovský
Technické zariadenia na využitie dažďovej vody
May 2008
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Edita Bottová
Realizačný projekt kanalizácie v bytovom dome a jeho areáli
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Veronika Buzás, PhD.
Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov
March 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Cerovská
Hygienické zabezpečenie pitnej vody a úprava vody v budovách
May 2009
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Cíferský
Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku pre zásobovanie vodou v rodinných domoch
May 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Culinková
Návrh technológie a rozvodov ZTI vo veľkokapacitnej kuchyni
May 2019Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Časo
Alternatívy vsakovania zrážkovej vody z penziónu a priľahlých plôch
May 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
June 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Čičmanová
Design of the sanitary equipment of the wellness center
May 2018
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Dršková
Alternatívne riešenia vodovodu v bytovom dome
May 2017Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Duchoň
Alternatívy návrhu vodovodu v bytovom dome
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Ferko
Návrh vodovodu a kanalizácie bytového domu s polyfunkciou v BIM
May 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Ondrej Hanko
Využitie sivej a zrážkovej vody v polyfunkčnom objekte
May 2021Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Hanková
Alternatívy ohrevu pitnej vody v bytovom dome
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Herdová
Realizačný projekt vybraných častí ZTI vo výškovej administratívnej budove
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Hloža
Využitie dažďovej vody v administratívnej budove
May 2008
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Holičová
Realizačný projekt vybraných častí ZTI v polyfunkčnom objekte
May 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Homola
Návrh domového plynovodu v bytovom dome s komparáciou rôznych materiálov
May 2014
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Ivanovská
Realizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s podtlakovým odvodnením strechy
May 2016Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Jágerská, PhD.
Analýza odvodnenia striech podtlakovými kanalizačnými systémami
August 2017Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Jágerská, PhD.
Realizačný projekt ZTI v polyfunkčnom objekte
May 2009Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Jeleníková, PhD.
Analýza príčin degradácie kovových vodovodných potrubí v budovách
June 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Martin Kadlec
Zneškodňovanie odpadových vôd z polyfunkčného objektu
May 2011Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Kaníková
Realizačný projekt vybraných častí ZTI v  bytovom dome s polyfunkciou
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Kaniová
Návrh kanalizácie a alternatívy predčistenia odpadových vôd z administratívnej budovy
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kevická
Realizačný projekt plynovodu v bytovom dome s plynovou kotolňou
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kosmeľ
Návrh plynofikácie kotolne v administratívnej budove
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Kosztolányiová
Návrh vybraných častí ZTI v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody
May 2019
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mgr. Ing. Igor Košč
Alternatívy zásobovania bytového domu plynom
May 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Kralovič
Využitie zrážkovej vody pre bytový dom
May 2017
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dana Krátka
Predčistenie odpadových vôd z budov a spevnených plôch
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Krenčan
Technické zariadenia na využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku
May 2009
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Szilvia Kubičeková
Návrh delenej kanalizácie v budove školy s využitím zrážkovej vody
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavel Kudiváni
Realizačný projekt ZTI pre bezbariérový bytový dom
May 2015Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kuniková
Realizačný projekt vybraných častí ZTI v administratívnej budove.
May 2007
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Kunšteková
Stavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie potrubí v budovách
May 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Kupkovičová
Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody z polyfunkčného objektu
May 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kusý
Design projekt of sanitary technik in software TECHCON with using of precipitation water for a multifunctional apartment building
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Kyzeková
Hygienické miestnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu
May 2010Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bálint Lancz
Návrh technológie a rozvodov ZTI veľkokapacitnej kuchyne
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dominika Macková
Technické opatrenia pre zabezpečenie kvality vody pre zásobovanie budov
May 2022Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Macková
Využitie tepla z kanalizačných systémov odpadovej vody
May 2018
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viktória Mačejovská
Realizačný projekt ZTI pre materskú školu
May 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Maňák
Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v rodinnom dome
May 2011
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Markovič
Vsakovacie systémy dažďovej vody
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Masaryková
Rekonštrukcia škôlky na krízové centrum - realizačný projekt ZTI
May 2009Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mariana Mečárová
Progresívne systémy čistenia odpadových vôd z polyfunkčného objektu
May 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Michale
Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Moravcová
Alternatívy návrhu prípravy teplej vody v apartmánovom dome
May 2014Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lýdia Načevová
Návrh vodovodu v cirkevnom centre s využitím vlastného zdroja pre zásobovanie vodou
May 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Nagyová
Navrhovanie hygienických miestností v bytových domoch
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jarmila Naštická
Požiadavky na kvalitu vody v budovách
May 2010Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Nemčeková
Spôsoby prípravy teplej vody v bytových domoch
May 2010Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Ovčiariková
Návrh bezbariérového prostredia v bytovom dome
May 2012Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Palečková
Návrh delenej kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechy polyfunkčného objektu
May 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tamara Pálešová
Alternatívne riešenia vsakovacích zariadení pre odvodnenie zrážkovej vody z hotela
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Pantáková
Alternatívy návrhu vodovodu v bytovom dome
May 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Pantáková
Tepelné izolácie potrubí v TZB
May 2012Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Pašek
Realizačný projekt ZTI v polyfunkčnom objekte
May 2010
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tibor Pintér
Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov
May 2019
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Piovarči
Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách
May 2009Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Popluhárová
Alternatívy riešenia vsakovania zrážkovej vody z polyfunkčného objektu
May 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Potôček
Rekonštrukcia zdravotnotechnických inštalácií v bytovom dome
May 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Praženková
Zásobovanie administratívnej budovy zrážkovou vodou z povrchového odtoku
May 2013
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Rajnícová
Realizačný projekt vybraných častí ZTI v polyfunkčnom objekte
May 2008Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Roháčová
vypracovať realizačný projekt vnútornej kanalizácie v bytovom dome ako delenú kanalizáciu
May 2007
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marta Straková
Bytový dom pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - realizačný projekt ZTI
May 2009Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Štefánik
Realizačný projekt vybraných častí ZTI v bytovom dome.
May 2007
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. David Švrčina
Realizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objekt vinárstva
May 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Tatarka
Alternatívy vsakovania zrážkovej vody z domu seniorov
May 2018Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Tomajka
Realizačný projekt vodovodu a kanalizácie v pavlačovom bytovom dome
May 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Truchanová
Rekonštrukcia zdravotnotechnických inštalácií historickej vily
May 2008
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Vajduliaková
Realizačný projekt kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechy cirkevného centra
May 2017
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Valacsai
Návrh vsakovacích zariadení zrážkovej vody v areáli administratívnej budovy
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Valach
Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
May 2014
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Valentínová
Realizačný projekt vybraných častí ZTI v bytovom dome
May 2008
Displaying the final thesis
81.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Vaškaninová
Analýza kritérií pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky odberných plynových zariadení
May 2017
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Vaškaninová
Realizačný projekt plynovej kotolne a rozvodov plynu v bytovom dome
May 2013
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vnenčák
Stravovacie zariadenie pre zamestnancov v administratívnom komplexe.
May 2007
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Volajová
Využitie zrážkovej vody pre zásobovanie horského hotela
May 2013
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Vörös
Realizačný projekt kanalizácie domu seniorov
May 2014
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zvára
Návrh alternatív progresívnej prípravy teplej vody v bytovom dome
May 2015Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Žumárová
Realizačný projekt zásobovania domu seniorov vodou s využitím zrážkovej vody
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress