Oct 23, 2019   2:58 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation project, sewer and water in a gallery building
Written by (author): Ing. Ján Tomajka
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt vodovodu a kanalizácie v pavlačovom bytovom dome
Summary:Úlohou diplomovej práce je spracovanie podkladov pre projekt realizácie vodovodu a kanalizácie v pavlačovom bytovom dome. Pavlačový bytový dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu DN 150 navrhovanou vodovodnou prípojkou DN 50 z materiálu PE- HD. Materiál na rozvod vody v budove je požitý trojvrstvový rúrový systém PE- Xb/Al/PE- HD od výrobcu Geberit pod názvom Mepla. Rozvod vody na hasenie požiarov vnútri budovy je prevedený z pozinkovanej ocele. Rozvod pitnej vody a rozvod vody na hasenie požiarov je posúdený z hľadiska hydraulických pomerov v systéme. Príprava teplej vody prebieha v zásobníkovom ohrievači od výrobcu Buderus. Kanalizácia objektu je riešená ako delená. Do verejnej kanalizácie DN 300 sú odvedené splaškové odpadové vody od zariaďovacích predmetov cez kanalizačnú prípojku DN 150 z materiálu PE- HD od výrobcu Geberit. Zrážkové odpadové vody zo strechy a z parkoviska sú odvedené do vsakovacích blokov Elwa Drenblok. Potrubie vnútornej kanalizácie je akusticky optimalizované potrubie od výrobcu Geberit pod názvom Silent PP. V pavlačovom bytovom dome sa nachádzajú aj tri bytové jednotky pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, ktorých nárokom sú prispôsobené aj hygienické miestnosti. Vo všetkých hygienických miestnostiach v objekte sú použité stavebnicové inštalačné prvky.
Key words:vnútorný vodovod, kanalizácia , stavebnicové inštalačné prvky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited