Oct 23, 2019   4:16 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detailed design of selected parts from sanitary engineering in a flat-building with relaxation center
Written by (author): Ing. Loránt Álló
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Branislav Kollár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt vybraných častí ZTI bytového domu s relaxačným centrom
Summary:Abstrakt Tematika diplomovej práce je navrhovanie realizačného projektu vybraných častí ZTI bytového domu s relaxačným centrom. Navrhovaný bytový dom bude situovaný v blízkosti centre mesta Dunajská Streda. Budova je navrhovaná ako 7 podlažný polyfunkčný bytový dom s relaxačným centrom so 6 nadzemnými a s jedným podzemným podlažim. Prívod studenej vody do objektu je zabezpečený zo severnej strany budovy, z verejnej vodovodnej siete. Počet obyvateľov bytovej časti je 80 osôb a počet navštevnikov za deň je 100 ľudi. Dimenzia vodovodnej pripojky je navrhnutá podľa vypočtového prietoku od zariaďovacích predmetov. Vodovod vo vnútri budovy sú navrhnuté z materialu PE-AL-PE Geberit Mepla. Príprava teplej vody bude riešená so zásobníkovými ohrievačmi Tatramat VTI. Vnútorna kanalizácia objektu je navrhnutá ako delená,samostatná pre splaškove vody a samostatná pre dažďove vody. Splašková voda je odvádzana do verejnej kanalizacie. Dažďové vody odvádzajú do podzemného vsakovacieho priestoru. Vonkajšie parkoviská budú odkanalizovane do verejnej kanalizacie. Bazén podľa návrhu bude umiestnený na 1.N.P. z juhovýchodnej časti budovy. Bazén bude napojený na prívod vody, kanalizáciu a na elektrickú sieť. Technológia bazénu bude situovaná priamo pod bazénom na 1.PP.
Key words:vodovod , ohrievač, bazén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited