Oct 22, 2019   10:42 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of technology and sanitary installations for company canteen
Written by (author): Ing. Bálint Lancz
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh technológie a rozvodov ZTI veľkokapacitnej kuchyne
Summary:Predmetom zadania je vypracovať projekt technológie a zdravotechnických inštalácií na realizáciu stavby vyhovujúci platným technickým normám a predpisom, pre závodnú kuchyňu spoločnosti ŽOS Trnava. Riešený objekt sa nachádza v katastrálnej oblasti Trnava, na parcele 5774/9, v Koniarekovej ulici. Jedná sa o trojpodlažný objekt, s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. Na jednej strane sa práca zaoberá takým návrhom technologického vybavenia závodnej kuchyne, pomocou ktorého sa dosiahne požadovaná produkcia jedál v potrebnej kvalite pre prichádzajúcich stravníkov. Na riešenie tejto úlohy dispozičné usporiadanie objektu ponúka možnosť pre praktický a racionálny návrh technologických zariadení do vnútorných priestorov. Umiestnenie objektu a jeho charakter dávajú priaznivé podmienky aj pre napojenie na verejné inžinierske siete. Ďalej v práci sa rieši taký návrh zdravotechnických inštalácií, ktorými sa zabezpečí dodávka potrebnej studenej a teplej vody do zariaďovacích predmetov, dodávka plynu do plynových spotrebičov, a odvádzanie odpadových vôd vznikajúce počas prevádzky závodnej kuchyne.
Key words:vodovod, plynovod, technológia závodnej kuchyne, kanalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited