Oct 18, 2019   12:49 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of canalization of a retirement home
Written by (author): Ing. Patrik Vörös
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt kanalizácie domu seniorov
Summary:V diplomovej práci sa rieši realizačný projekt kanalizácie domu seniorov. Obsahuje grafickú a textovú časť. Dom seniorov sa nachádza v centre mesta Bratislava, v mestskej časti Staré Mesto. Pozemok sa nachádza v obytnej zóne. Budova má päť poschodí. Na prízemí je prevádzková časť, na druhom a štvrtom nadzemnom podlaží sú izby. Na piatom nadzemnom podlaží sa nachádza kancelária a technická miestnosť. Parkovanie pre návštevníkov a zamestnancov je zabezpečené pri budove. Dom seniorov je napojený na existujúce inžinierske siete. Splaškové odpadové vody z budovy a parkoviska sú napojené na verejnú kanalizáciu. Zrážkové vody z budovy sú vsakované do pozemku pod zelenou plochou. Na vsakovanie sú používané vsakovacie bloky od firmy ACO. Vnútorná kanalizácia je z protihlukového polypropylénového materiálu Rehau -- Raupiano Plus. Zvodové potrubia sú zakopané v základoch. Vnútorná a areálová kanalizácia je vypočítaná, dimenzovaná a navrhovaná podľa STN EN 12 056 a STN 73 6760.
Key words:kanalizácie, zrážkové vody, odpadové vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited