19. 1. 2020  6:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikační číslo: 2739
Univerzitní e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
Autor: Ing. Tomáš Valach
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Klčo
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a posúdiť alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody z polyfunčného bytového domu. Práca pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje prehľad technických riešení vsakovacích zariadení, návrh a posúdenie alternatívnych riešení vsakovacích zariadení, ich ekonomické a environmentálne posúdenie a technickú správu k projektu pre realizáciu.Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu alternatívnych riešení vsakovacích zariadení a poster. Boli navrhnuté tri alternatívne riešenia vsakovacích zariadení, konkrétne podzemné vsakovacie zariadenie vyplnené blokmi, podzemný priestor vyplnený štrkom a povrchové vsakovacie zariadenie. Vzhľadom na absenciu slovenskej legislatívy v oblasti vsakovania zrážkových vôd boli vsakovacie zariadenia navrhnuté podľa normy ČSN 75 9010:2012 -- Vsakovací zařízení srážkových vod.
Klíčová slova:vsakovanie, zrážková voda, vsakovacie zariadenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně