14. 11. 2019  19:42 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikačné číslo: 2739
Univerzitný e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
Autor: Ing. Tomáš Valach
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Klčo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a posúdiť alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody z polyfunčného bytového domu. Práca pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje prehľad technických riešení vsakovacích zariadení, návrh a posúdenie alternatívnych riešení vsakovacích zariadení, ich ekonomické a environmentálne posúdenie a technickú správu k projektu pre realizáciu.Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu alternatívnych riešení vsakovacích zariadení a poster. Boli navrhnuté tri alternatívne riešenia vsakovacích zariadení, konkrétne podzemné vsakovacie zariadenie vyplnené blokmi, podzemný priestor vyplnený štrkom a povrchové vsakovacie zariadenie. Vzhľadom na absenciu slovenskej legislatívy v oblasti vsakovania zrážkových vôd boli vsakovacie zariadenia navrhnuté podľa normy ČSN 75 9010:2012 -- Vsakovací zařízení srážkových vod.
Kľúčové slová:vsakovanie, zrážková voda, vsakovacie zariadenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene