Oct 24, 2019   1:02 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Water main design alternatives in an apartment building
Written by (author): Ing. Magdaléna Pantáková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy návrhu vodovodu v bytovom dome
Summary:V diplomovej práci som vyriešila tri alternatívy návrhu rozvodu vody pre bytový dom Nová Dedinka. Taktiež pripojenie bytového domu na verejný vodovod, nadimenzovanie vodovodnej prípojky. Jednotlivé alternatívy rozvodu vody sa líšia v spôsobe prípravy teplej vody a uložení ležatého, stúpacieho a pripojovacieho vodovodného potrubia. Dve alternatívy obsahujú aj nadimenzovanie distribučného systému studenej, teplej vody a cirkulácie teplej vody. Pre každú alternatívu rozvodu vody sú vypracované dva návrhy hrúbky tepelnej izolácie, podľa platnej vyhlášky a optimálna hrúbka izolácie, podľa STN EN ISO 12241. Podľa stavebného softvéru CENKROS - plus sú vytvorené dva rozpočty pre každú alternatívu, v jednom sa používa hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá podľa vyhlášky č. 282 a v druhom podľa STN 12241. Vo výpočtovom programe ISOCAL sa pre rozvody teplej vody vypočítali tepelné straty po zaizolovaní a energetické úspory spôsobené zaizolovaním. Diplomová práca obsahuje aj energetické a ekonomické vyhodnotenie všetkých alternatív.
Key words:vodovod, tepelná izolácia, potrubie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited