20. 11. 2019  13:14 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikačné číslo: 2739
Univerzitný e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívy návrhu prípravy teplej vody v apartmánovom dome
Autor: Ing. Dominika Moravcová
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:Ing. Pavel Zálešák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívy návrhu prípravy teplej vody v apartmánovom dome
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vodovodu, vypracovať dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody a nadimenzovať potrubia a rozvod studenej, teplej vody a cirkulácie. Zadanie bolo vypracované pre apartmánový dom, ktorý sa nachádza v Bratislave. Pre vodovod v apartmánovom dome boli navrhnuté progresívne plastové materiály. Prvá alternatíva rieši prípravu teplej vody v zásobníkovom ohrievači pomocou kotla, nepriamym ohrevom. Druhá alternatíva rieši prípravu teplej vody pomocou solárneho systému. V závere diplomovej práce boli obe alternatívy vyhodnotené a porovnané z pohľadu energetického, ekonomického a environmentálneho.
Kľúčové slová:teplá voda, zásobníkový ohrievač, solárny systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene