Oct 20, 2019   7:46 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Heat recovery from sewage systems
Written by (author): Ing. Veronika Buzás, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Opponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov
Summary:Práca sa zameriava na využitie odpadového tepla z kanalizačných systémov. Analyzuje a rozdeľuje rekuperačné systémy, podľa miesta využitia, na systémy využívajúce teplo z kanalizácie mimo objektov pomocou tepelného čerpadla a na lokálne systémy využívajúce teplo z odpadovej vody na priamy predohrev studenej vody v sprche. Pre vonkajšie aj vnútorné systémy uvádza niekoľko príkladov výmenníkov tepla, ktoré sa v súčasnosti využívajú na spätné získavanie tepla z odpadovej vody. Pomocou matematicko-fyzikálnej analýzy vysvetľuje princíp extrahovania a odovzdávania tepla v rekuperačnom systéme. Opisuje experimentálne meranie pre dva rôzne výmenníky tepla pre priamy predohrev studenej vody v sprche. Zisťovala sa účinnosť rekuperačných systémov v rôznych podmienkach a úspora teplej vody. Výsledky z experimentálneho merania sú spracované a vyhodnotené na základe technicko-ekonomického posúdenia. Pre využitie takýchto rekuperačných jednotiek v hygienickom zariadení športového centra je uvedený matematický model zapojenia viacerých výmenníkov tepla. Pre systémy spätného získavania tepla z vonkajšieho kanalizačného systému je vypracovaný návod riešenia takýchto systémov. Dotazníkovým prieskumom sa zisťoval stav informovanosti a realizácií takýchto systémov na Slovensku.
Key words:kanalizácia, sprchovanie, rekuperácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited