Oct 18, 2019   1:10 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation project of water supply of the house of seniors using rainwater
Written by (author): Ing. Tatiana Žumárová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt zásobovania domu seniorov vodou s využitím zrážkovej vody
Summary:Diplomová práca rieši návrh využitia zrážkovej vody dopadajúcej na povrch strechy objektu. Následné sa zrážková voda v objekte využíva na splachovanie, umývanie a na zavlažovanie zelene, prislúchajúcej danému stavebnému objektu. Uvádza sa tu celý postup návrhu technologických zariadení na úpravu, akumuláciu, čerpanie a potrubný rozvod zrážkovej vody. V práci sa ďalej rieši postup návrhu ohrevu teplej vody spolu s vypracovaním distribučného systému vodovodu v budove. Forma a obsah diplomovej práce sú prispôsobené realizačnému projektu a k nemu prislúchajúcej technickej správe.
Key words:teplá voda, bytový dom, zrážková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited