Oct 15, 2019   8:01 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the progressive alternatives of water heating in apartment building
Written by (author): Ing. Martin Zvára
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Mária Kurčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh alternatív progresívnej prípravy teplej vody v bytovom dome
Summary:Cieľom zadanej diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vodovodu pre novostavbu bytového domu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Pezinka. Potrubné rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulácie boli navrhnuté s ohľadom na požiadavky kvality dodávanej vody z viacvrstvového rúrového systému. Spolu s návrhom vodovodu boli vypracované dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody. Ako prvá alternatíva bol vypracovaný návrh ohrevu teplej vody pomocou plynového kotla v zásobníkovom ohrievači. Ako druhá alternatíva bol zvolený kombinovaný ohrev teplej vody pomocou solárnych kolektorov umiestnených na plochej streche objektu a plynových kondenzačných kotlov ako doplnkového zdroja. Obe alternatívy boli porovnané z hľadiska ekonomického, energetického ako aj environmentálneho.
Key words:bytový dom, vodovod, alternatívy, zásobníkový ohrievač, solárny kolektor, plynový kotol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited