Oct 19, 2019   6:28 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal water supply in the religious center using its own source
Written by (author): Ing. Lýdia Načevová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vodovodu v cirkevnom centre s využitím vlastného zdroja pre zásobovanie vodou
Summary:Cieľom mojej záverečnej diplomovej práce "Návrh vodovodu v cirkevnom centre s využitím vlastného zdroja pre zásobovanie vodou" bolo navrhnúť alternatívne zásobovanie objektu z dvoch zdrojov. Prvým riešením zásobovania je studňa a druhý zdroj je zásobovanie zo zásobníka zrážkovej vody a z verejného vodovodu. Pitná voda je privádzaná do objektu z verejného vodovodu. Z vlastných zdrojov je voda využívaná pre úžitkové účely budovy ako splachovanie a polievanie zelene. V záverečnej práci som navrhovala potrubia studenej a teplej vody, potrebné technologické zariadenia pre využitie vlastných zdrojov a spôsob prípravy teplej vody. Na záver som zhodnotila technicko-ekonomických ukazovatele.
Key words:vlastný zdroj vody, zásobovanie budovy vodou, úžitková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited