Oct 14, 2019   8:31 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction project of water supply and sewage for barrier-free apartment house.
Written by (author): Ing. Pavel Kudiváni
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Kamila Víchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt ZTI pre bezbariérový bytový dom
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo spracovanie realizačného projektu vybraných častí zdravotnej techniky (vodovodu a kanalizácie) pre objekt bezbariérového bytového domu s polyfunkciou. Bytový dom je navrhnutý pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, čomu sú prispôsobené aj hygienické priestory, kde sú použité výhradne stavebnicové inštalačné systémy. V rámci zásobovania objektu vodou je navrhnuté napojenie na verejný vodovod vodovodnou prípojkou DN65 z materiálu Gerodur PE-HD. Vnútorný vodovod je v suteréne z ušľachtilej ocele, stúpacie a pripájacie potrubia sú z trojvrstvových rúr Geberit Mepla. Rozvod vody na hasenie je celý navrhnutý z ušľachtilej ocele Gebrit Mapress a od rozvodu pitnej vody je za vstupom do objektu oddelený armatúrou proti spätnému toku. Najvzdialenejšia vetva rozvodu studenej vody je posúdená aj z hydraulického hľadiska. Príprava teplej vody je predovšetkým centrálna s niekoľkými lokálnymi ohrievačmi. Do kanalizačnej prípojky sú odvádzané splaškové odpadové vody a tiež zrážková voda z parkovísk. Zrážková voda zo strechy objektu a z terás je odvádzaná do vsakovacích blokov. Kanalizačná prípojka DN 150 je z materiálu Geberit PE-HD. Potrubie vnútornej kanalizácie je tiež z materiálu PE-HD, okrem odpadových potrubí, ktoré sú z materiálu Geberit Silent db20 s lepšími akustickými vlastnosťami.
Key words:diplomová práca, bytový dom, polyfunkcia, vodovod, kanalizácia, bezbariérový

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited