Oct 15, 2019   10:30 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methods of Gas Distribution for Residential Building
Written by (author): Ing. Mgr. Ing. Igor Košč
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy zásobovania bytového domu plynom
Summary:Cieľom práce je vyhodnotiť zásobovanie objektu bytového domu plynom na základe ekonomického a environmentálneho hodnotenia dvoch alternatív. Prvou alternatívou je centrálny zdroj tepla v kotolni zásobujúci celý objekt, druhá alternatíva je lokálny zdroj tepla inštalovaný v každom byte. Práca sa člení na 6 kapitol. Prvá kapitola charakterizuje riešený objekt. V druhej kapitole sú definované skladby stavebných konštrukcií, stanovený projektovaný tepelný príkon, navrhnutý spôsob prípravy teplej vody a navrhnutý zdroj tepla pre obe alternatívy. Tretia kapitola sa zaoberá zásobovaním objektu plynom, určením redukovaného odberu plynu, návrhom STL prípojky a domovej regulačnej zostavy. Vo štvrtej kapitole je navrhnutý odvod spalín pre obe alternatívy a vetranie kotolne. Piata kapitola hodnotí alternatívy z ekonomického a šiesta kapitola z environmentálneho hľadiska.
Key words:vykurovanie, lokálny zdroj tepla, plyn, centrálny zdroj tepla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited