Oct 14, 2019   3:21 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Alternatives infiltration of rain water from the guest house and a contiguous area
Written by (author): Ing. Peter Časo
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy vsakovania zrážkovej vody z penziónu a priľahlých plôch
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na realizáciu vsakovacieho systému pre zneškodnenie zrážkovej vody zo strechy penziónu a priľahlého parkoviska. Práca sa delí na dve časti - teoretickú a grafickú. V teoretickej časti analyzuje a špecifikuje jednotlivé technické riešenia pre likvidáciu a spätné využitie zrážkovej vody zo strechy penziónu a spevnených plôch. Na základe uvedenej analýzy ponúka eventuálne riešenia vsakovania pre navrhnuté alternatívy vsakovacích systémov. Súčasťou teoretickej časti je aj technická správa k realizačnému projektu, ktorá popisuje najvhodnejšie riešenie vsakovania pre daný objekt z hľadiska životného prostredia i ekonomickej náročnosti. Grafická časť spracováva výkresy pre realizáciu vybraných technických riešení vsakovania zrážkovej vody zo strechy a spevnených plôch penziónu.
Key words:vsakovanie, zrážková voda, penzión

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited