Oct 17, 2019   8:12 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Water supply design alternatives in an apartment house
Written by (author): Ing. Roman Duchoň
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy návrhu vodovodu v bytovom dome
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovať realizačný projekt vnútorného vodovodu v bytovom dome a navrhnúť ho z dvoch druhov materiálov a následne ich porovnať z technického a ekonomického hľadiska. V práci sa rieši návrh vodovodnej prípojky a areálový rozvod, návrh technologického zariadenia na prípravu teplej vody pre zadaný objekt a návrh tepelných izolácií pre vybrané druhy materiálov na potrubia studenej, teplej vody a cirkulácie. Ako podklad pre vypracovanie projektu Zdravotnotechnických inštalácií vnútorného vodovodu sú architektonické výkresy, platné normy, vyhlášky a tiež podklady od výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Súčasť textovej časti je technická správa, výpočty vodovodných potrubí a porovnanie navrhnutých materiálov.
Key words:bytový dom, vodovod, investičné náklady, porovnanie materiálov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited