Oct 22, 2019   11:10 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ALternative solution of water supply in a block of flats
Written by (author): Ing. Dominika Dršková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne riešenia vodovodu v bytovom dome
Summary:DRŠKOVÁ, Dominika: Alternatívne riešenia vodovodu v bytovom dome, diplomová práca Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta; Katedra technických zariadení budov; Vedúca záverečnej práce: Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. STU Bratislava 2017; Diplomová práca 62 strán; Prílohy 46 strán. Cieľom diplomovej práce je alternatíva riešenia vodovodu v bytovom dome. Zásobovanie bytového domu pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu. Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť vodovodnú prípojku, vnútorný rozvod teplej vody, studenej vody a cirkulácie. Návrh tepelnej izolácie jednotlivých potrubí. Hlavným cieľom záverečnej práce bol návrh rôznych technologických zariadení na prípravu teplej vody pre zadaný bytový dom. Na koniec som urobila ekonomické posúdenie navrhnutých alternatív. Podklady pre vypracovanie projektu sú architektonické výkresy, platné normy, vyhlášky a technické listy od výrobcov potrubí a technologických zariadení. Súčasťou práce je textová a výkresová časť. Textová časť obsahuje technickú správu, výpočty vodovodných potrubí a technologických zariadení, prílohy a ekonomické posúdenie.
Key words:technologické zariadenie , bytový dom, pitná voda, vodovodné potrubie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited