Oct 22, 2019   11:23 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of rainwater for a residential building
Written by (author): Ing. Dušan Kralovič
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie zrážkovej vody pre bytový dom
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť alternatívne využívanie zrážkovej vody pre bytový dom. Práca sa skladá z troch častí, a to textovej a grafickej. Textová časť pozostáva z dimenzovania vodovodnej prípojky, určenia potreby vody, návrhu vsakovacieho systému a technologických zariadení, ďalej obsahuje zhodnotenie výhodnosti systému pre rôzne lokality na Slovensku z hľadiska návratnosti finančného kapitálu. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu a poster. Vzhľadom na to, že v slovenskej legislatíve chýbajú predpisy, boli vsakovacie systémy navrhnuté podľa normy CSN 75 9010:2012 – Vsakovací zarízení srážkových vod.
Key words:zrážková voda, potreba vody, vsakovací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited