Oct 17, 2019   5:42 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Realization project of sanitary installations for kindergarten
Written by (author): Ing. Viktória Mačejovská
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt ZTI pre materskú školu
Summary:Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre objekt materskej školy. Napojenie objektu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Dimenzovanie a posúdenie rozvodov studenej a teplej vody. Spôsob prípravy teplej vody a jej návrh. Dimenzovanie vnútornej kanalizácie. V projekte sme riešili posúdenie dispozičného riešenia hygienických priestorov materskej školy z typologického ale aj hygienického hľadiska. Navrhli sme zariaďovacie predmety, výtokové armatúry a doplnky, vhodné pre hygienické zariadenia materskej školy. Výkresovú dokumentáciu zdravotechnických inštalácii sme vypracovali v rozsahu pre realizáciu stavby. Súčasťou diplomovej práce je technická správa a výpočty. Pri vypracovaní projektu boli použité podklady ako architektonické výkresy, príprava špeciálneho seminára, platné normy a vyhlášky a odporúčania výrobcov zdravotechnických inštalácii.
Key words:vodovod, kanalizácia, realizačný projekt ZTI, hygienické zariadenia materskej školy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited