Oct 18, 2019   10:58 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the sanitary equipment of the wellness center
Written by (author): Ing. Veronika Čičmanová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt ZTI wellness centra
Summary:Diplomová práca rieši realizáciu zdravotechnických inštalácií bytového domu a wellnes centra. Objekt bytového domu sa nachádza v centre mesta v Nových Zámkoch s priamym napojením na verejné siete. Bytový dom má 7 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie. V 1. PP je avrhnuté parkovisko, domová kotolňa a strojovňa pre bazénovú tehcnológiu. Na 1. NP sa nachádzajú vstupné priestory bytového domu, komory, technické miestnosti a samotná prevádzka wellness centra. 2. - 5. podlažie je obytné a posledné 7. NP slúži ako strojovňa výťahu. Objekt je napojený na verejné siete, ktoré sú situované v komunikácii pred pozemkom. Začiatok práce je venovaný celkovému návrhu vodovodnej prípojky, návrhu trás a dimenzí potrubných rozvodov a spôsobu prípravy ohriatej pitnej vody pre wellness centrum a tiež pre bytový dom. Obdobne rieši aj návrh kanaliznačnej prípojky, a celkové odkanalizovanie objektu, čo zahŕňa odvod splaškovej a dažďovej vody z objektu. Splašková voda je odvádzaná cez revízne komory do hlavnej revíznej šachty a následne do verejnej kanalizácie. Odvod dažďovej vody z plochej strechy je riešený strešnými vtokmi do vsakovacieho systému umiestneného v zelenej ploche pozemku. Ďalším krokom bol návrh cirkulačnej úpravne bazénovej vody, kde bolo navrhnuté odvodné a prívodné bazénové potrubie, vyrovnávacia nádrž, čerpadlo, filter, ohrev bazénovej vody a následná chemická úprava vody.
Key words:vodovod, kanalizácia, bazén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited