Oct 18, 2019   9:31 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Recovery of waste heat from sewer system
Written by (author): Ing. Dominika Juhošová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie tepla z kanalizačných systémov odpadovej vody
Summary: V prvej časti diplomovej práce by som chcela predstaviť možnosti využitia tepla z odpadovej vody z vonkajších a vnútorných kanalizačných systémov a odpovedať na otázku zníženia potreby energie na ohrev pitnej vody. Predošlé dva semestre som sa venovala experimantálnemu meraniu efektívnosti využitia odpadového tepla pre predohrev teplej vody, vďaka čomu bolo možné vyhodnotiť systémy využitia tepla z energetického hľadiska. Tejto problematike sa budem venovať v druhej časti mojej diplomovej práce. Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov má význam riešiť pri rodinných či bytových domoch, pri športových zariadeniach, kúpaliskách, kúpeloch a podobne. Vo svojej diplomovej práci som sa venovala realizačnému projektu multifunkčného športového komplexu, kde som tieto systémy spätného získavania tepla aplikovala a kde som navrhla alternatívne riešenia využitia tepla z vnútornej kanalizácie. V tretej časti diplomovej práce sa budem teda venovať sprievodnej a technickej správe vodovodu a kanalizácie v zadanom objekte multifunkčného športového zariadenia. Cieľom mojej diplomovej práce je predstaviť spôsoby využívania odpadového tepla z kanalizácie, aplikovať systémy rekuperácie tepla v objekte športového zariadenia a energeticky a ekonomicky posúdiť efektívnosť a návratnosť rekuperačného panela.
Key words:spätné získavanie tepla z odpadov, rekuperačný panel, športový komplex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited