Oct 19, 2019   1:42 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design projekt of sanitary technik in software TECHCON with using of precipitation water for a multifunctional apartment building
Written by (author): Ing. Matej Kusý
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt ZTI v programe TECHCON s využitím zrážkovej vody pre bytový dom s polyfunkciou
Summary:Témou mojej diplomovej práce bol realizačný projekt zdravotechniky s využitím zrážkovej vody v bytovom dobe s polyfunkciou. Bytový dom s polyfunkciou sa nachádza v katastrálnom území Šurany. Je tvorený dvomi sekciami, pričom jedna tvorí samotný bytový dom a druhá sekcia má na prvých 3 podlažiach prenajímateľné priestory. Využívanie zrážkovej vody zo striech bolo navrhnuté pre splachovanie WC v časti administratívy a tak isto pre zalievanie priľahlej zelene. Zrážková voda zo striech je zadržiavaná v podzemnej akumulačnej nádrži o objeme 8 m3. Samotný rozvod zrážkovej vody ja zabezpečený čerpadlom, ktoré je umiestnené v akumulačnej nádrži. Pri nedostatku vody v systéme je zabezpečené dopúšťanie pitnej vody do systému riadiacou jednotkou. Realizačný projekt obsahuje textovú a grafickú časť. V textovej časti sú nadimenzované a vypočítané všetky potrebné údaje k realizácii projektu. V závere je zhodnotená samotná práca a tak isto aj práca s výpočtovým programom TECHCON.
Key words:zrážková voda, bytový dom s polyfunkciou, akumulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited