Oct 21, 2019   0:20 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Alternatives to using gray and rain water in the house of seniors
Written by (author): Ing. Tibor Pintér
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov
Summary:Diplomová práca rieši realizačný projekt domu seniorov, vypracovanie alternatív využívania sivej a zrážkovej vody. Sivá voda sa zachytáva zo spŕch a následne sa prečistí a využije na splachovanie toaliet. Čistiareň a akumulačná nádrž sa nachádzajú mimo objektu pod terénom. Zrážková voda zachytáva v akumulačnej nádrži mimo objektu pod terénom, odkiaľ sa zásobujú práčky prevádzkovou vodou. Súčasťou diplomovej práce sú výpočty potreby a produkcie prevádzkovej vody, ekonomické vyhodnotenia všetkých navrhnutých alternatív, vypracovanie technickej správy, nadimenzovanie rozvodov vodovodu a kanalizácie, návrh vsakovacieho systému a odlučovača ropných látok.
Key words:sivá voda, zrážková voda, využívanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited