Oct 21, 2019   2:56 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:the utilization of rainwater in office building
Written by (author): Ing. Peter Hloža
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Barbora Baniarová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie dažďovej vody v administratívnej budove
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo komplexné zhodnotenie zariadení na využívanie dažďových vôd. V úvodných častiach som sa zaoberal všeobecnému prehľadu systémov vhodných na využitie vody, ktorá na náš pozemok prichádza zadarmo, ale keď ju chceme z pozemku odstrániť musíme za to platiť. V tretej kapitole som sa pozrel na súčasné problémy, ktoré sú spojené so stále sa zvyšujúcou spotrebou pitnej vody a možné množstvo, ktoré sa dá nahradiť dažďovou vodou. Pozrel som sa na výhody využitia takejto vody a hlavne na nevýhody vypúšťania dažďovej vody do verejnej kanalizácie. V nasledujúcej kapitole som sa zameral na to, aké požiadavky na kvalitu dažďovej vody sú kladené a aké druhy znečistenia tejto vody poznáme. Piata kapitola je venovaná technickým možnostiam likvidácie dažďovej vody. Jej akumulácii a následnému využívaniu. V ďalšej časti charakterizujem a popisujem technické zariadenia na uskladnenie dažďovej vody. Sú v nej rozpísané jednotlivé typy akumulačných nádrží. Táto kapitola ma za úlohu bližšie sa zoznámiť s týmito zariadeniami, ktoré musia byť použité na následné využívanie dažďovej vody. Siedma kapitola je venovaná návrhu a dimenzovaniu zariadení na využitie dažďovej vody čo sa týka objemu zásobnej nádrže a určeniu potrebného počtu vsakovacích blokov. Ďalšou kapitolou sú technologické postupy pri inštalácii zariadení na využívanie dažďovej vody. Je to kompletný systém, ktorý nám zabezpečuje bezpečnú prevádzku zariadení na využívanie vody. Praktická časť obsahuje technickú správu kde riešim konkrétny projekt administratívnej budovy, ktorá bude zásobovaná dažďovou vodou z akumulačnej nádrže. Technická správa obsahuje konkrétne výpočty pre dimenzovanie zariadení na využívanie dažďovej vody ako sú, akumulačná nádrž, jej objem, určenie počtu blokov potrebných na vsakovanie dažďovej vody, pokiaľ je nádrž preplnená. Zaoberám sa potrebným filtrovaním dažďovej vody, ešte predtým ako je možné ju využívať. Diplomová práce je kompletný projekt od správnej voľby zariadení cez návrh až k realizácii ako možno efektívne využívať dažďovú vodu.
Key words:filter, akumulačná nádrž, dažďová voda


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited