Oct 14, 2019   0:19 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Realization plumbing project for an apartment block for disabled person
Written by (author): Ing. Marta Straková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - realizačný projekt ZTI
Summary:Diplomová práca rieši realizačný projekt zdravotnej techniky bytového domu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ako podklad bol použitý projekt riešiaci stavebnú časť objektu. Diplomová práca zahŕňa výkresovú časť a textovú časť, ktorá sa skladá z: posúdenie dispozičného riešenia hygienických a obytných priestorov bytového domu z hľadiska typologických, legislatívnych a funkčných požiadaviek pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, návrh a použitie zariaďovacích predmetov a doplnkov špeciálne určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, dimenzovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, návrh prípravy teplej vody v objekte, dimenzovanie vodovodu a kanalizácie vo vnútri budovy, hydraulické posúdenie najnepriaznivejšej vetvy studenej vody v objekte a technickú správu.
Key words:bytovka, zdravotná technika, imobilní


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited