Oct 15, 2019   5:31 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Capitalizing collision waters from surface outflow pro water supply in family the house.
Written by (author): Ing. Marek Cíferský
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Barbora Baniarová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku pre zásobovanie vodou v rodinných domoch
Summary:Pri ustavične sa zvyšujúcej cene pitnej vody a najmä pri vysokých cenách za stočné sú zariadenia na využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku čoraz aktuálnejšie a lákavejšie. Okrem polievania záhrady sa v zahraničí čoraz častejšie používa táto menej hodnotná voda aj na splachovanie záchodových mís, pranie a umývanie podláh. Zrážková voda môže pokryť viac ako polovicu spotreby vody v domácnosti, čo je dostatočným dôvodom na zabudovanie zariadení na jej využitie.
Key words:ZVPO, ZVPO, ZVPO


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited