Oct 15, 2019   0:50 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Health protection of drinking water and water treatment buildings
Written by (author): Ing. Daniela Cerovská
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hygienické zabezpečenie pitnej vody a úprava vody v budovách
Summary:Čistá voda je pre človeka každodenná súčasť života. Je potrebná pre existenciu všetkého živého na našej planéte (zemi). Čistá a nezávadná preto, aby nepoškodzovala naše zdravie a neznečisťovala naše okolie. Tak ako potrebujú živé organizmy čistú, nezávadnú a kvalitnú vodu pre svoju existenciu, tak je nevyhnutná upravená voda aj pre fungovanie a chod niektorých technologických zariadení. Je potrebné aby bola upravená a zbavená nevhodných zložiek, ktoré môže voda od prírody obsahovať a ktoré by mohli poškodzovať zariadenia slúžiace pre technológiu vykurovania, chladenia, bazénového hospodárstva a podobne. Diplomová práca má poskytnúť základné informácie v prvom rade o pitnej vode urečenej pre potrebu človeka. O tom ako si ju chrániť , udržať hygienicky nezávadnú ako aj zabrániť jej znehodnoteniu rôznymi baktériami. Práca má za úlohu spracovať a sprehľadniť niektoré vybrané metódy (spôsoby) úpravy vody. Ďalej získať informácie o ochrane rozvodov a potrubí, podľa danej vyhlášky a taktiež zohľadniť riziká, prevenciu a odstránenie vzniku legionel v rozvodoch pitnej vody.
Key words:hygienicka, uprava, vody


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited