Oct 22, 2019   5:57 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sanitation design for a multifunctional apartment house
Written by (author): Ing. Jakub Pašek
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt ZTI v polyfunkčnom objekte
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vyriešiť realizačný projekt zdravotnej techniky v polyfunkčnom bytovom dome v Bratislave - Petržalke zahrňujúci oblasť vodovodu a kanalizácie až po napojenie na verejné siete. Diplomová práca je rozdelená na dve časti, výkresy a textovú časť. Výkresovú časť práce tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží s rozvodmi vodovodu a kanalizácie, vybrané rezy a stúpačkové schémy a areálový rozvod sietí. Textová časť obsahuje popis rozvodov vodovodu a kanalizácie v objekte i mimo neho čo sa týka použitého materiálu, technického riešenia, dimenzovania a potrebných posúdení. Textová časť obsahuje aj posúdenie hygienických zariadení v objekte z hľadiska ich veľkosti, rozmiestnenia jednotlivých zariaďovacích predmetov a ich počtu.
Key words:požiadavky na hygienické zariadenia, vodovod, realizačný projekt, kanalizácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited