Oct 14, 2019   10:44 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Method of preparation of hot water in houses
Written by (author): Ing. Jana Nemčeková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spôsoby prípravy teplej vody v bytových domoch
Summary:V diplomovej práci sú analyzované rôzne spôsoby prípravy teplej vody v bytových domoch. Úlohou diplomovej práce bolo vypracovať alternatívy riešení prípravy teplej vody. Pre zadaný bytový dom je navrhnutý centrálny ohrev vody, miestny ohrev pomocou zásobníka a ohrievača a miestny ohrev pomocou bytových odovzdávacích staníc tepla. Pre dané alternatívy riešenia ohrevu je vypočítaná cena tepla za 1 rok a vyhodnotenie z ekonomického hľadiska. Súčasťou diplomovej práce je výkresová dokumentácia, ktorá obsahuje pôdorysy bytového domu. V pôdorysoch je vyriešený centrálny ohrev vody, miestny ohrev pomocou zásobníka a ohrievača a miestny ohrev pomocou bytových odovzdávacích staníc tepla.
Key words:teplá voda, ohrev vody, ohrievač

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited