Oct 22, 2019   10:08 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Progressive solutions to domestic hot water in an apartment house
Written by (author): Ing. Milan Krafčík, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne riešenia prípravy teplej vody v bytovom dome
Summary:Záverečná diplomová práca pozostáva z dvoch častí. V prvej teoretickej časti diplomovej práce sú vypracované návrhy alternatív prípravy teplej vody v bytových domoch a ich technické riešenia. V tejto časti sú stanovené kritériá pre optimálny spôsob prípravy teplej vody vzhľadom na bytovú výstavbu, analyzujú sa rôzne spôsoby prípravy teplej vody (centrálny, miestny ohrev, zásobníkový prietokový, kombinovaný), druhy ohrievačov a aj progresívne systémy ohrevu ako napr. solárny systém alebo ohrev pomocou tepelného čerpadla. Druhá časť diplomovej práce je venovaná alternatívam ohrevu teplej vody pre konkrétny bytový dom. V bytovom dome boli navrhnuté tri rôzne riešenia prípravy teplej vody: centrálny ohrev v zásobníkových ohrievačoch, miestny ohrev pomocou kotla a integrovaného zásobníkového ohrievača v každom byte a miestnym ohrevom bytovou odovzdávacou stanicou tepla. Všetky alternatívy sú podrobne navrhnuté a zdokumentované vo výkresovej časti. V pôdorysoch je znázornený centrálny ohrev vody s ležatým ohrevom, miestny ohrev vody (zariadenie s integrovaným zásobníkom vody) v jednotlivých bytoch a miestny ohrev pomocou bytovej odovzdávacej stanice tepla, umiestnenej vo vnútornej dispozícii každého bytu. Záver diplomovej práce tvorí porovnanie a vyhodnotenie navrhovaných alternatív.
Key words:teplá voda, zásobníkový ohrievač, návrh ohrievača

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited