Oct 23, 2019   8:33 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of health technic instalations in apartmant building
Written by (author): Ing. Juraj Potôček
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia zdravotnotechnických inštalácií v bytovom dome
Summary:Táto diplomová práca má za cieľ vypracovať projekt stavby pre stavebné povolenie, konkrétne rekonštrukciu zdravotnotechnických inštalácií v bytovom dome, za použitia nových progresívnych metód a predstenových inštalačných systémov. V projekte sa posudzuje skutkový stav budovy jej stavebných časti ale aj technické a technologické riešenia už inštalovaných zariadení. Osobitne sa venujem normatívnemu posúdeniu priestorov pre osobnú hygienu. V diplomovej práci sa ďalej podľa výpočtu posudzuje pôvodná prípojka vodovodu a kanalizácie a ich následná výmena za nové s použitím najvhodnejších materiálov. Ďalej navrhujem zásobníkový ohrievač podľa firemného programu. Samotná projektová dokumentácia pre projekt stavebného povolenia bola vypracovaná podľa projekčného programu TechCon s použitím nových prvkov vedenia inštalácií ale aj osadenie zariadovacích predmetov. Celkové zhrnutie je spracované do výkazu výmer a špecifikácii pužitých výrobkov ako aj ich následné nacenenie podľa aktuálnych cenníkov.
Key words:Bytové jadro, Rekonštrukcia, Stavebnicové inštalačné prvky, TechCon

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited